/images/focus_1.jpg|index.asp|焦点图片
/images/focus_2.jpg|index.asp|焦点图片

水处理无机物污染都有哪些?

作者/来源:泽沃   发表时间:2017/2/6 16:10:16

(1)酸、碱及无机盐污染,pH值变化,水质变化

(2)氮、磷的污染,含氮有机物转化为氮、氨称为氨化过程;含氮有机物转化为亚硝酸盐与硝酸盐称为硝化过程。磷可分为有机磷与无机磷,磷能使其他物质易产生沉淀,氮使水俸污染并产生富营养化                      

(3)硫酸盐与硫化物污染水体,使水体变黑、变臭                         

(4)氯化物污染水体并腐蚀金属,不宜做灌溉用水                         

(5)重金属污染产生毒性作用,如汞、镉、铬和铅的毒性最大,其他如锌、铜、钴、镍和锡等对人体均有毒性作用

点击这里给我发消息